RenePedersen.no © 2008                    

 

 

 

 

Her har du mulighet for å komme med tilbakemeldinger på jobben som vi har utført hos Deg / Dere.

Vi håper at Du / Dere har været fornøyet med arbeidet som er blevet utført og hele opplegget rundt jobben. 

Forespørgelser og annet kontakt med renepedersen.no, hvor du forventer et svar fra os, må foregå på kontaktskjema`et