RenePedersen.no © 2008                    

 

Velkommen til

Vi tilbyder tjenester innenfor byggebransjen.

Vår kunder er private samt bedrifter. Bedrifter har mulighet for at få et samarbeide med os. Hvor vi tilbyder rask utførelse av jobben, samt mulighet for anbud/tilbud eller på timepris.

Vi jobber over hele Norge. Nå med avdeling i Oslo

Kontakt René Pedersen - 0047 45850483